Konferencja podsumowująca realizację projektu - Warszawa, 10 grudnia 2015

2015-12-15

Międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację projektu zostało przygotowane i zrealizowane zgodnie z planowanym terminem. Konferencja międzynarodowa odbyła się w Hotelu Airport Okęcie – Sala Zeppelin, ul. 17-tego stycznia 24 w Warszawie dnia 10 grudnia 2015 roku. Beneficjenta reprezentowało 6 członków JZP w tym Koordynator projektu. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na naszą Konferencję wymienić można przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW, Politechniki Częstochowskiej (Instytut Inżynierii Środowiska), Politechniki Łódzkiej oraz przedstawiciele różnych krajowych zakładów oczyszczalni ścieków, a także wielu innych przedstawicieli firm branżowych. Łącznie w Konferencji uczestniczyło ponad 40 osób, którzy reprezentowali 3 krajowe Instytucje, 5 Zakładów Komunalnych i Oczyszczalni ścieków, 11 krajowych i zagranicznych firm (projektowe, konsultingowe, montażowo – budowlane) branżowych oraz 2 krajowe Techniczne Uczelnie Wyższe (kadra naukowo - dydaktyczna).

Konferencja była zwieńczeniem informacyjno-promocyjnej działalności Beneficjenta realizowanej w ramach projektu. Podczas wydarzenia, firma FU-WI kompleksowo zaprezentowała powstałą technologię oraz wszelkie dotychczas uzyskane informacje.

Wszystkich zainteresowanych proponowanym rozwiązaniem utylizacji osadów zapraszamy do kontaktu oraz obejrzenia przygotowanej na koniec projektu prezentacji wideo pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=AwzxdhHJy5g.



Ekologiczne Źródła Ciepła - urządzenia grzewcze, kominki, kotły na pellet, na brykiet, kotły modułowe i kontenerowe. Ekologiczne ogrzewanie domu na pellet.
All rights reserved. © 1986 - 2024 by Fu-Wi.
Polityka prywatności Regulamin